i Norge

Foreningen Sant Liv i Gud i Norge

Foreningens formål er å støtte og fremme spredningen av Vassula Rydéns skrifter “Sant Liv i Gud” i Norge, samt å virke økumenisk mellom de katolske kirkene, de ortodokse kirkene og de protestantiske kirkene i Norge.

Foreningens siktemål;

-Støtte publikasjon og spredning av litteratur og annet materiale som knytter an til Vassula Rydéns skrifter “Sant Liv i Gud”.

-Arrangere møter og foredrag og gi opplysning om Vassula Rydéns skrifter “Sant Liv i Gud”.

-Drive informasjonsvirksomhet.

-Organisere informasjon-og studiereiser for foreningens medlemmer.

-Være til støtte for Sant Liv i Gud-bønnegruppene i Norge.

 Ønsker du å bli med i SLIG foreningen:

Ta gjerne kontakt med oss på epostadressen: norge@slig.no 

Gaver

Gaver til Sant Liv i Gud arbeidet; kontonr. 1503 24 67587 

Gaver til “Trykking av Sant Liv i Gud budskapene”; kontonr. 1203 92 55004

 

Sant Liv i Gud – bønnegrupper 

Vi benytter Sant Liv i Gud bønneheftet og ber bønner fra den protestantiske, katolske og ortodokse tradisjonen.

Vi synger salmer og lovsanger, leser tekster, ber spontane bønner og har fellesskap.

Sant Liv i Gud bønnegruppen i Oslo

Vi møtes en Mandag i måneden kl. 18. i Vestre Aker Menighetshus (ved Vestre Aker kirke), Ullevålsveien 117, Oslo.

Bønnemøter Våren 2024:

29. januar

26. februar

25. mars

22. april

6. mai

17. juni

26. august

Kontaktpersoner for Sant Liv i Gud bønnegruppen i Oslo:

Cate-Helén og Solveig. Epost: Norge@slig.no              

   

Sant Liv i Gud bønn i Drammen           

Kontaktperson: Siri. Epost: siritofteng@gmail.com

Sant Liv i Gud bønn på Voss

Kontaktperson: Jorunn. Epost: jmharring@aol.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *