i Norge

Foreningen Sant Liv i Gud i Norge

Foreningens formål er å støtte og fremme spredningen av Vassula Rydens skrifter “Sant Liv i Gud” i Norge, samt å virke økumenisk mellom Den katolske kirken, Den ortodokse kirken og de protestantiske kirkene i Norge.

Foreningens siktemål;

-Støtte publikasjon og spredning av litteratur og annet materiale som knytter an til Vassula Rydens skrifter “Sant Liv i Gud”.

-Arrangere møter og foredrag og gi opplysning om Vassula Rydens skrifter “Sant Liv i Gud”.

-Drive informasjonsvirksomhet.

-Organisere informasjon-og studiereiser for foreningens medlemmer.

-Være til støtte for Sant Liv i Gud-bønnegruppene i Norge.

 Ønsker du å bli med i SLIG foreningen?

Ta gjerne kontakt med oss på epostadressen: norge@slig.no 

Gaver

Gaver til Sant Liv i Gud arbeidet; kontonr. 1503 24 67587 

Gaver til “Trykking av Sant Liv i Gud budskapene”; kontonr. 1203 92 55004

 

Sant Liv i Gud – bønnegrupper 

Bønnegruppen i Oslo

Ønsker du å bli med i Sant Liv i Gud bønnegruppen i Oslo:

Kontakt: Cate-Helén og Solveig: Epost: Norge@slig.no                          

 

Bønnegruppen i Drammen           

Kontaktperson: Siri Tofteng. Epost: siritofteng@gmail.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *