i Norge

Foreningen Sant Liv i Gud i Norge

Foreningens formål er å støtte og fremme spredningen av Vassula Rydens skrifter “Sant Liv i Gud” i Norge, samt å virke økumenisk mellom Den katolske kirken, Den ortodokse kirken og de protestantiske kirkene i Norge.

Foreningens siktemål;

-Støtte publikasjon og spredning av litteratur og annet materiale som knytter an til Vassula Rydens skrifter “Sant Liv i Gud”.

-Arrangere møter og foredrag og gi opplysning om Vassula Rydens skrifter “Sant Liv i Gud”.

-Drive informasjonsvirksomhet.

-Organisere informasjon-og studiereiser for foreningens medlemmer.

-Være til støtte for Sant Liv i Gud-bønnegruppene i Norge.

 Ønsker du å bli med i SLIG foreningen?

Ta gjerne kontakt med oss på epostadressen: norge@slig.no 

Gaver

Gaver til Sant Liv i Gud arbeidet; kontonr. 1503 24 67587 

Gaver til “Trykking av Sant Liv i Gud budskapene”; kontonr. 1203 92 55004

 

Sant Liv i Gud – bønnegrupper 

SLIG-bønnegruppen i Oslo

Bønnegruppen i Oslo møtes hver 1. og 3. tirsdag i måneden.
Vi møtes hjemme hos hverandre første tirsdag i måneden og i kirken hver 3. tirsdag i måneden. 

Bønnemøter høst/vinter 2021 i kirken:

Tirsdag 19. oktober kl. 19.00 -21.00 i Stovner kirke, Groruddalen, Oslo

Tirsdag 16. november kl. 19.00-21.00 i Stovner kirke, Groruddalen, Oslo

Tirsdag 21. desember kl. 19.00-21.00 i Stovner kirke, Groruddalen, Oslo

Ønsker du  bli med i SLIG bønnegruppen i Oslo: Kontakt Kari Sissel Andresen: sms 99519561                                 

                                               

Vestby

Kontaktperson: Ingfrid Lillerud. Mobnr: 91843275

Drammen

Kontaktperson: Siri Tofteng. Epost: siritofteng@gmail.com

Voss

Kontaktperson: Jorunn Harrington. Epost: jmharring21@aol.com 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *