i Norge

Foreningen Sant Liv i Gud i Norge

Foreningens formål er å støtte og fremme spredningen av Vassula Rydens skrifter “Sant Liv i Gud” i Norge, samt å virke økumenisk mellom de katolske kirkene, de ortodokse kirkene og de protestantiske kirkene i Norge.

Foreningens siktemål;

-Støtte publikasjon og spredning av litteratur og annet materiale som knytter an til Vassula Rydens skrifter “Sant Liv i Gud”.

-Arrangere møter og foredrag og gi opplysning om Vassula Rydens skrifter “Sant Liv i Gud”.

-Drive informasjonsvirksomhet.

-Organisere informasjon-og studiereiser for foreningens medlemmer.

-Være til støtte for Sant Liv i Gud-bønnegruppene i Norge.

 Ønsker du å bli med i SLIG foreningen?

Ta gjerne kontakt med oss på epostadressen: norge@slig.no 

Gaver

Gaver til Sant Liv i Gud arbeidet; kontonr. 1503 24 67587 

Gaver til “Trykking av Sant Liv i Gud budskapene”; kontonr. 1203 92 55004

 

Sant Liv i Gud – bønnegrupper 

SLIG Bønnegruppen i Oslo

Vi møtes første mandag i måneden (oddetall) i Mariagården, Akersveien 16. Oslo og tredje mandag i måneden (oddetall) i Vestre Aker Menighetshus (ved Vestre Aker kirke), Ullevålsveien 117, Oslo.

Bønnemøter Høsten 2023:

14. august (Mariagården)

28. august (Vestre Aker)

11. september (Mariagården)

25. september (Vestre Aker)

9. oktober (Mariagården)

23. oktober (Vestre Aker)

6. november (Mariagården)

20. november (Vestre Aker)

4. desember (Mariagården)

18. desember (Vestre Aker)

Kontaktpersoner for SLIG bønnegruppen i Oslo:

Cate-Helén og Solveig. Epost: Norge@slig.no           

              

SLIG Bønnegruppen i Drammen           

Kontaktperson: Siri. Epost: siritofteng@gmail.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *