Introduksjon

En introduksjon til budskapene

I budskapene åpenbarer Gud sin inderlige nærhet til oss skapninger. Han ber hver og en av oss om å bli fortrolige med Ham slik at vi kan bli kjent med Ham. Samtidig påminner Han oss om aldri å glemme at Han er hellig. Han ber oss om å utvise sann gudsfrykt.

Budskapet Sant Liv i Gud er et kall tilbake til våre ekte grunnvoller og en påminnelse om Guds ord og Guds eksistens. Slik Gud selv sa til Vassula:

«Si til dem at disse budskapene ikke er gitt for å skape sensasjon, men for å få dem til å innse at det haster at de omvender seg, at de forstår alvoret med deres sjels tilstand og at de innser hvor viktig det er at de forandrer sine liv og begynner å leve hellig.»

I budskapet bønnfaller Kristus kirkene om å forenes, spesielt når det gjelder å enes om én dato for påskefeiringen.

Det finnes mange henvisninger i budskapet til det store frafallet som har blitt forutsagt av Paulus i Paulus’ andre brev til Tessalonikerne i andre kapittel, og til opprørets ånd som er så mektig i vår tid.

Kristus kaller oss alle tilbake. Seieren over det onde er ikke langt borte. De to Hjertene: Jesu hellige Hjerte og Marias uplettede Hjerte, kommer til å seire over det onde.

I budskapene kalles vi til å erkjenne Kristi tilstedeværelse i Hans guddommelighet og i Den Hellige Nattverden, i Eukaristien, og vi kalles til å erkjenne Maria som Guds Mor. Det finnes over fem tusen henvisninger til Den Hellige Ånd i budskapet, og dyptgående undervisning om den Hellige Ånds verk.

Gud forsøker i budskapene å gjenopplive det som er dødt i oss. Det er derfor Han utgyter sin Hellige Ånd over oss, for å føre oss tilbake til Han slik at vi kan leve et sant liv i Han. Han lover oss at det snart skal komme en utgyting av den Hellige Ånd over menneskeheten, på en slik måte som aldri tidligere har funnet sted i historien, og dette skal forvandle hele jorden. Dette er det håp som vi alle ser fram mot.

Hvorfor er Gud så ivrig etter å åpenbare seg for oss, på en så kraftfull måte i vår tid, hvis det ikke er for at han ønsker å redde oss ?

Som Han sier i et budskap :

«Jeg ser på jorden i dag, noe jeg ønsker at jeg aldri hadde gjort … Øynene mine ser det Jeg aldri ønsket å få se og ørene mine hører det Jeg fryktet noensinne å få høre! Faderhjertet mitt synker ned i sorg. Jeg formet menneskene i mitt bilde, men de har bidratt til sitt eget forfall, og i dag har så mange av dem antatt udyrets bilde, djevelens! Hjertet mitt er bedrøvet, for Jeg ser til jordens ende, og det jeg ser er ikke etter Mitt hjertes ønsker … Deres Far hersker over alle ting, men ikke over deres frihet, og mennesket har misbrukt sin frihet …»

På grunn av dette, må Gud, vår Skaper, igjen inngripe i vår tid.

I de To Hjertene,

Vassula