Hjem

Vil du lese Sant Liv i Gud budskapene?

Vi har oversatt hele Sant Liv i Gud-boken til norsk. Boken gis ut uten betaling.
“Jeg har gitt deg alt dette gratis, og slik skal du også gi det videre” 

Ja, jeg vil ha boken tilsendt


Sant Liv i Gud budskapene


Sant liv i Gud er tittelen på bøkene med budskap, mottatt og skrevet ned av den greskfødte Vassula Rydén. I likhet med tidligere mystikere fra den kristne kirkens tradisjon, som for eksempel den hellige Birgitta, Frans av Assisi eller Moder Teresa, mottar Vassula en lokusjon. I den kristne kirken har lokusjoner ofte blitt beskrevet som at en hører Jesu stemme og føres inn i en indre samtale med ham. Når samtalen blir kjent for andre, blir denne personens nådegave også en gave for kirken og for hele menneskeheten

Vassula – en nålevende mystiker

Siden 1986 har Vassula skrevet ned disse samtalene for hånd i notisbøker på engelsk. Per i dag fyller notisbøkene langt over tusen trykte sider. Dette verket, som samlet kalles for Sant liv i Gud, er et kall fra Gud til en kjærlighetsforening med ham. Hittil har budskapene blitt oversatt til over 40 språk.

Kristen enhet – Enhet i forskjellighet

Temaet i budskapene er enhet. Enhet mellom de tre store kristne kirkene: Den katolske kirken, Den ortodokse kirken og Den protestantiske kirken. En Enhet i forskjellighet. Det er respekt og kjærlighet mellom alle verdens religioner, da vi alle er skapt av samme Gud. I budskapene sier Jesus at enheten mellom de kristne kirkene ikke vil komme gjennom en skriftlig overenskomst, men gjennom ydmykhet og kjærlighet, i hjertets enhet.

Et ideelt arbeid for økumenikk

Sant liv i Gud er ikke en religiøs bevegelse eller et nytt trossamfunn, men et kall til hver og en av oss til å leve et sant liv i Gud. I budskapene påminner Gud oss om hvordan den første kristne Kirken levde i kjærlighet, ydmykhet og enhet. Også vi mennesker i dag kalles til å leve et sant liv i Gud, i troskap mot det Gud har gitt oss gjennom Bibelen og den kristne kirkens tradisjon. Vassula har siden 1989 reist til mange land for å vitne om den gaven Gud har gitt henne. Hun tjener ingenting i sitt virke for enhet, hverken på salg av bøker eller på sine foredrag.


Lær mer om Vassula Rydén og budskapene

True Life in God  www.tlig.org   

TLIG Radio  www.tligradio.org

TLIG Pilgrimsturer  www.tligpilgrimages.org