Sant liv i Gud

“Sant Liv i Gud” – budskapene

Kristen Enhet – Enhet i forskjellighet        

Temaet i budskapene er enhet. Enhet mellom de tre store kristne kirkene: Den katolske kirken, Den ortodokse kirken og Den protestantiske kirken. En Enhet i forskjellighet. 

I budskapene sier Jesus at enheten mellom de kristne kirkene ikke vil komme gjennom en skriftlig overenskomst, men gjennom ydmykhet og kjærlighet, i hjertets enhet.

Jesus ber oss om å bygge den første kristne kirken opp på nytt… i vårt hjerte! Sant liv i Gud og Vassulas enhetsstreben har bred støtte fra kirkelige ledere i alle de store kirkesamfunnene. Du kan lese uttalelser fra kirkelige ledere på engelsk her. Et utdrag fra budskapene rettet til kirkene:

…ydmyk dere og bøy dere, så dere kan samles og gi Meg ære; dere snakker om ånden, men handler ikke i ånden; dere snakker om Veien, men prioriterer å kvele Den! – så lite dere kjenner Meg…”

(Sant liv i Gud, 14. oktober 1991)

…Min Vassula, tegn tre jernstenger med et hode øverst, disse representerer katolikkene, de ortodokse og protestantene; Jeg vil at de skal bøye seg og forenes, men disse jernstengene er fortsatt stive, og kan ikke bøye seg på egen hånd, så jeg må komme til dem med Min Ild, og når kraften fra Min Flamme senker seg over dem skal de bli myke slik at de bøyer seg og smelter sammen til en sterk jernstang, og Min Herlighet skal fylle hele jorden…

(Sant liv i Gud, 26. oktober 1989)