Vitnesbyrd

Vitnesbyrd fra Sant Liv i Gud lesere i Norge

“Vi har som familie levet store deler av livet vårt i utlandet. I årene fra 1987-1993 bodde vi i Genève, Sveits. Der besøkte vi blant annet Taizé, og jeg ble veldig inspirert av stedet, troen, sangen, stillheten og et tilfeldig møte med en ortodoks prest fra Ukraina. For første gang følte jeg at vi er én familie, vi som kaller oss kristne. Like etter turen til Taize, ble jeg introdusert til True Life in God gjennom moren til en av klassekammeratene til sønnene våre. Jeg fikk da først lese en kopi av kapittelet “For å forenes må dere alle bøye dere”, og teksten handlet om at kirkene må bli myke for å kunne forenes til én. Hun var veldig ivrig etter å høre hva jeg syntes om dette, og da jeg sa det hørtes spennende ut, ga hun meg hele boken. Den var helt forskjellig fra alt annet jeg har lest, og jeg ble nesten litt flau over Jesus som så gjerne ville bli elsket og være fortrolig. Men jeg kunne ikke legge boken fra meg. Jeg innså at Jesus er levende i vår tid, og at han til alle tider sender budbringere til oss.

Gjennom katolske venner ble jeg kjent med under som har funnet sted i Santiago de Compostella i Spania, Lourdes i Frankrike, Fatima i Portugal, Garabandal i Spania og Medjugorje i det tidligere Jugoslavia. For en fra Norge og med medlemsskap i Den norske kirke, var dette helt ukjente og vidunderlige hendelser å få høre om. Jeg forstod at Gud er en levende Gud som hele tiden forsøker å komme i kontakt med oss og forandre livene våre.

Helt på slutten av min tid i Sveits fikk jeg hilse på Vassula, og har senere vært i kontakt med henne ved reiser og også bodd hos henne da hun var bosatt i Roma, Italia. Hun er en vennlig kvinne med føttene på jorden og lett å komme i kontakt med. Beskjeden er hun og liker ikke personlig oppmerksomhet.

Da vi flyttet hjem til Norge for en periode, ville jeg gjerne at min mor skulle få lese om dette, og begynte med oversetting av den første boken. Gjennom venner av Vassula ble jeg oppmuntret til å fortsette arbeidet, og boken var rykende fersk fra trykkeriet i september 1995 da Vassula besøkte Oslo. Jeg håper at du også vil bli grepet av Jesu nærvær og kjærlighet til deg, uansett hvem du er eller hva du har gjort. Bare la Ham få komme inn i livet ditt!

Abuja, Nigeria 3. mars 2010.

Ingfrid Garder Lillerud

*** 

Guds kjærlighet

Allerede før 1990 fikk jeg kjennskap til SLIG budskapene.

Jeg leste bøkene med stor interesse, og merket at de styrket min tro på Guds store kjærlighet til meg og oss alle,- og at Han lengter etter VÅR kjærlighet.

Jeg hadde fra begynnelsen av tro på at budskapene var ekte, dvs at de virkelig var diktert fra himmelen.

Sr. Ingrid Marie     

***

Helbredelse

(Under vitnemøte med Vassula Ryden, Oslo mai 2011)

“Jeg opplevde helbredelse under vitnemøte i Storsalen 27 mai.  Endelig klarte jeg å tilgi eksmannen min at han bedro meg i over to år. Jeg har bedt Gud om hjelp til det lenge, men bitterheten og forakten hadde bitt seg fast. Under helbredelsesbønnen merket jeg til at disse følelsene slapp taket.  For å sjekke om det virkelig var sant, gikk jeg mentalt gjennom alle episodene der han hadde såret meg, og merket at smertene ved å gjenoppleve disse hendelsene var borte. En stor takk til Gud som tok smertene fra meg! Da var det ikke lenger noe som stoppet meg fra å tilgi, slik fikk jeg bønnen min oppfylt.  Nå føler jeg så fri! ”

Eva. Norge

***

Uendelig og evig Kjærlighet

Jeg hørte om Vassula i Medjugorje i 1998. Da jeg kom hjem fikk jeg kjøpt Volum 1 som var oversatt til norsk. Det jeg leste talte til meg. Det var fantastisk lesning. Jeg har ofte følt at Jesus snakker til meg. Nå fikk jeg en bekreftelse på at det er riktig. Jeg merker Han mest ved min høyre side, men Han kan også sitte rett overfor meg når jeg spiser. Jeg har lært av denne lesningen at jeg kan spørre Jesus om absolutt alt. Og når svaret kommer er det rett.

Vi er heldige som tror/vet at Jesus alltid er sammen med oss. Noen ganger kan oppgavene jeg får virke uoverkommelige, men jeg kommer vel i havn. I mange år var jeg med i TLIG-bønnegruppe i Oslo før foreningen TLIG ble dannet hos oss. Etter retreat og pilegrimsreise ser jeg klart at jeg er med i en større helhet, og er takknemlig for det. Det gjør godt å lese at Jesus elsker oss med en uendelig kjærlighet. Jeg trenger å bli minnet på dette igjen og igjen.

Kari Sissel

***

Enhet i Den Hellige Ånd

Jeg er døpt i den evangelisk lutherske kirken i Norge, i Den norske kirke.  I 2008 ble jeg kjent med Sant Liv i Gud budskapene gjennom den internasjonale «Sant Liv i Gud « nettsiden www.tlig.org.

Den dype og rene Kjærligheten berørte mitt hjerte.  Jeg gjenkjente Sannheten og Helligheten i budskapene.  

Gjennom budskapene har jeg fått en dypere kjennskap til vår Frelser og Forløser Jesus Kristus, en dypere kjennskap til vår Far i himmelen, til Den Hellige Ånd, til vår Hellige Mor Maria og til vår felles Kristne tradisjon. Jeg har fått en dypere kjennskap til dybdene i Bibelen.

Mitt engasjement for Enhet i Kirken, Enhet i forskjellighet gjennom Den Hellige Ånd, har blitt vekt opp gjennom å lese Sant Liv i Gud budskapene.    

Lovet være vår Treenige Gud for å ha gitt oss dette Kjærlighetsbrevet!

En varm takk til Vassula for hennes dype kjærlighet og dype lojalitet.  

Solveig Rannestad, Oslo, Norge

***

Gud er kjærlighet

En dag i 1999, gav min venn meg noen bøker han hadde funnet på bokskred. Jeg tenkte med en gang at «Jeg kommer ikke til å lese disse bøkene», for jeg tenkte at han så altfor lett trodde på så mange ting.

Men en natt, fikk jeg ikke sove, så jeg sto opp. Jeg hadde en sang i hodet, faktisk en pop sang.

«Burnin´» med Cue. Jeg sang «cause i´m burnin´, I´m burnin, I´m burnin with desire. Yes, I´m burnin´, and it´s all because of you», på «because of you», så jeg rett på bildet av Jesus på forsiden av boken «Sant Liv i Gud».

Jeg kunne ikke skjønne hvordan den ene boken var havnet akkurat der, men det var en av de bøkene min venn hadde hatt med for noen dager siden.

Når jeg så på bildet av Jesus, følte jeg en glad og varm følelse i kroppen, og øynene ble fylt av gledestårer. Og jeg tenkte: «Jeg må gi denne boken en sjanse»

Når jeg startet å lese, leste jeg at Jesus elsker oss med en brennende kjærlighet, og det at jeg hadde hatt sangen «Burnin`» i tankene da jeg fant boken, fikk en enda sterkere mening.

Fra den dagen begynte jeg å lese Sant Liv I Gud budskapene. Jeg var kristen fra før (Protestant), men budskapene har ført meg nærmere vår Far i himmelen, Jesus og Den Hellige Ånd.

Jeg har også lært å kjenne Maria, som jeg visste svært lite om fra tidligere.

Budskapene lærer oss om hvor viktig det er at alle kristne jobber sammen. «Enhet i forskjellighet.»

I budskapene ber Jesus oss om å elske Ham mer. La oss alle samarbeide så hele verden kan lære å elske Ham.

C-H Andersen

***

Jeg har lest og oversatt TLIG budskapene de siste 2 årene. I begynnelsen var jeg ganske skeptisk, men da jeg innså at ingenting jeg leste virkelig var i konflikt med min tro eller Kirkens tro, begynte jeg snart å tenke på det som en stor gave fra Gud. Jeg føler det er den samme stemmen som kaller i Fatima, Garabandal, Lourdes, Medjugorje og i TLIG budskapene. Jeg har deltatt på TLIG-retreater, og ble enda mer rolig når jeg innså at dette ikke var en Vassula sentrert-gruppe. Hennes rolle var så down-to-earth som mulig. Det var åpenbart at TLIG gruppene eneste mål var å bringe folk nærmere Gud. I disse dager deltar jeg i en TLIG-lese gruppen. Vi startet opp med 5 menn i august 2013. I dag, 10 måneder senere, er vi nesten 30 menn (og økende) som møtes i et kloster i Oslo, en gang i måneden. Blant disse er både munker og prester, fra både fra den lutherske og katolske kirke. Her ber vi rosenkransen, leser Bibelen og diskuterer vår kristne tro.

Dag, Norway

***

Guds nærvær og nåde

For et par år siden leste jeg mitt første “Daily Message”. Jeg følte straks at dette er Guds ord.

Budskapene har kommet til meg som sannhet, og kjærlighet. De er fylt av Guds nærvær som den tre-enige Gud, de bærer også stemmene til Maria, erkeengler og engler, og jeg opplever det levende indre riket.

Etter hvert som tiden går, og jeg blir bedre kjent med lokusjonene, så åpner det seg dybder inn til kunnskap og visdom. Bibelens ord:”Den som har ører, han høre. Den som øyner, han se” skinner som diamanter, gjemt i tekstene. 

Det er fornemmelsen av nærhet og ekthet i budskapene som hjelper meg å erfare Guds vesen, Gud som ufattelig nåde. Alltid møter han Vassulas (les:menneskets) tvil og oppgitthet med “Frykt ikke”. Gud ser hva vi strever med.  Med de ordene avvepnes vår frykt. Frykten som alltid kommer som menneskets følgesvenn og motpart.

De kristne kirker er et uttrykk for Jesu hellige legeme. De tre store kirkene, den katolske, ortodokse og lutheranske kirke har i praksis hver sin tradisjon. Ulikheter med hensyn til feiring av store høytider, særlig påsken, oppleves av Jesus som å ha tre legemer. Han sier direkte i budskapene at det vil lette hans lidelse at kirkene samles til en kirke, at han ikke må lide tre ganger etter hverandre. I det indre riket er Mesteren levende som den oppstandne som stadig og alltid lider for å oppfylle det kallet han sa ja til for å “redde sjeler”, slik at lyset kan overstråle og oppløse mørket.

Hvor lenge skal vi vente på at de kristne kirkene vil vise respekt og lydighet overfor den Herren de er satt til å tjene?

Jesus Kristus ble sendt til jorda som Guds sønn. Han ble født av en kvinne, og ble dermed også menneskets sønn. Gud uttrykte sitt bilde i dette menneske. Vi er hans avkom.

La oss be om enhet for kirkene og enhet i hjertene!

Medlem i den norske kirke

***

Tilgivelse, omvendelse og samhold rundt ett Alter

Jeg har lest budskapene Sant Liv i Gud i tre år og har fått en dypere kjærlighet til Gud vår Far, Jesus Kristus vår Frelser og Den Hellige Ånd vår Trøster og Rådgiver. Mitt ønske er å lære Gud å kjenne og leve etter Hans vilje. Fra budskapene har jeg lært om Guds nåde og tilgivelse, at Hans kjærlighet og medfølelse er stor for ethvert menneske, selv om ingen av oss er verdige til Guds rike. Vi er helt avhengige av Hans tilgivelse gjennom Jesu offer for å kunne møte ham, og vi er helt avhengige av Hans styrke for å leve for Ham. Budskapene minner oss også om at Gud er hellig.

Vi trenger å vende om fra våre synder for å få et tettere forhold til Ham. Jesus tilbyr sitt hjerte for alle, også de største syndere, men Han vil aldri krenke vår frie vilje, og alle står fritt til å velge liv eller død. Budskapene fører oss tilbake til Skriften, Tradisjonen i Kirken, sakramentene og Magisterium.

Jeg er en norsk protestant, og mange kristne miljøer i mitt land definerer sine egne regler, tradisjon og tro. Ikke engang Skriften har myndighet til undervisning og moralsk liv.

Budskapene kaller oss til skriftemål og til eukaristien, der Kristi legeme og Jesu Kristi blod er gitt fysisk for å rense oss. Denne hjørnesteinen gir liv til kirken (10.12.95), men den er også en snublestein for mange kirker (5.10.94, 16.10.00). Men budskapene gir håp: Den dagen vil komme da vi vil forenes og samles rundt samme Alter (eukaristien), tilbe og elske Gud og omvende oss fra vårt opprør /ulydighet(14.10.91).

All Ære til Gud. MS

***

SLIG -budskapene som først ble presentert for meg direkte fra Vassula Ryden da hun var i Norge i 2012, har alltid opplevdes som en direkte oppfordring til å ta min tro på alvor på en helt ny måte. Budskapene minner meg på at Kristus lever i dag og at han har skapt meg fordi han vil ha en relasjon til meg og til alle mennesker. Han vil at jeg skal ta imot kjærligheten fra Han og videre våge å leve et liv i kjærlighet til min neste. Budskapene kommer ikke med noe nytt i kristentroen, men minner oss på alvoret vi står ovenfor i kampen mellom det gode og det onde, og hvilken sorg det er for Gud at kirken som skulle være en, er splittet i biter. Å lese Sant Liv i Gud budskapene har forandret mitt liv radikalt. Bønn har gått fra å være en fin ingrediens ved siden av alt annet i livet, til å bli like viktig som å spise frokost. Rosenkransbønn har blitt noe vi som familie ber opptil flere ganger hver uke, og dette er en utrolig vakker måte å meditere over Jesu liv på. Budskapene har også ført til at jeg leser mye mer i Bibelen- noe som er kjernen i budskapene- et rop fra Gud om at vi har glemt hans ord og ønsker for og med oss. Vi dro på SLIG retreat høsten 2012, og på denne turen ble jeg helbredet for mage-tarm sykdom jeg har slitt med i 10 år. Jeg har hatt stor mageoperasjon og har hatt svært mange matvareintoleranser, og har levd med daglige smerter i magen i alle dissse årene- alle smertene er forvunnet og det skjedde direkte etter forbønn på denne retreaten- Gud være lovet.

Siri, Norge

***

Vitnesbyrd

Det å beslutte – velge å ta imot Jesus i livet kan jo ofte ta flere år, som i mitt tilfelle.
Men bekjennende kristen ble jeg først i 1986. År fulgte som vel betegnes som Silent Years sammen med Jesus, men på samme tid – også møter i forskjellige Menigheter. Noe som etter hvert har ledet 3 av oss, i vår familie til voksendåp.
-96, det var først 10 år senere jeg kom i kontakt med SLIG-budskapene via endring i min arbeids situasjon.
13 nye år passerte, før jeg gjennom bl.a. talen til Pave Benedikt en Julaften, fikk ny interesse for Den Katolske Kirkes måte å formidle om Jesus – Den Hellige Ånd – og om Jomfru Maria. Boken med de første budskapene ble tatt frem igjen, og deretter bestilte jeg så hele boken True Life in God Messages.
For meg er SLIG-budskapene – som om i et Kloster – beskyttet, og fullt av åndelig føde. Alt peker mot Bibelen.
Nå senest- etter en tur til Vadstena, var vi glade for å delta i bl.a. helende møte.
Et velsignet sted å komme til – Vadstena, på alle måter.
Vi gleder oss over hva Jesus har i vente for oss fremover, og hva han allerede har velsignet oss med.
All Ære til Han..

M S

***

Budskap

Jeg har lest budskapene i en god stund, og har funnet stor fred og trøst fra dem. Jeg har nylig vært på en retreat i Vadstena med Vassula. For meg var det en veldig spesiell og rørende opplevelse.
Jeg har siden begynt å dele budskapene med andre, og ber om at Gud vil myke opp og forberede hjerter og sjeler til å motta den store kjærligheten Han tilbyr oss alle fritt.

Lovet være Herren. J

***

Å leve et sant liv i Gud

Den første gangen jeg satte meg ned for å lese Sant Liv I Gud budskapene, følte jeg at Jesus snakket direkte til meg. TLIG har fornyet troen min og ført meg nærmere vår omsorgsfulle, kjærlige, Treenige Gud. Nå vil jeg leve nærmere Jesus, søke Ham og elske Ham. Budskapene har gitt meg bønner for daglig bruk og har lært meg om Mor Maria og hvordan Gud lengter etter enhet i kirken.

La oss alle søke og leve et sant liv i Gud, og spre Hans fred og kjærlighet på jorden. E

***