Nyheter

Økumeniske bønnemøter

Se informasjon; under lenken I Norge


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *