Forening og bønnegrupper

Sant Liv i Gud – bønnegrupper

Foreningen og bønnegruppene er tilknyttet organisasjonen True Life in God.

Les mer om True Life in God prayergroups og True Life in God Associations på den internasjonale nettsiden www.tlig.org     

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *